دانلود کتاب تمرینات علمی و کاربردی مدیریت زمان

مدیریت زمان

دانلود کتاب تمرینات علمی و کاربردی مدیریت زمان

عنوان

تمرینات علمی و کاربردی مدیریت زمان

نویسنده

سعید اکرمی، محمد صادق اتحاد، ندا خسروی

زبان

فارسی

تعداد صفحه

82

انتشارات

نشر تولید علم فرزانگان برنا

استفاده مؤثر و اثربخش از زمان، ضرورتی  اجتنابناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل  مجموعهای از  مهارتها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است .مدیریت زمان در حقیقت، مدیریت زندگی، مدیریت فردی و مدیریت بر خود است .

فناوریهای نو محیطی فراهم  آوردهاند که تقریباً در  مدتزمان کم  میتوان به خیلی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و خیلی کارها را  سریعتر و  آسانتر انجام داد اما تمایل به سریع تر انجام دادن کارها و بیشتر کار انجام دادن روزبه روز بیشتر می شود. این رویکرد که همواره با بشر همراه بوده است این احساس را برای او به وجود آورده است که از زمان عقب  میماند و  نمیتواند از آن به صورت مؤثر بهره گیرد. تاریخ به ما  میگوید که مدیریت ضعیف زمان یک مسئله قدیمی است.  مسئلهای است که فناوری آن را به وجود نیاورده است و آن را  نمیتواند حل کند. در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرایندهای اداری، کمتر در  پیچوتاب تشریفات اداری و کاغذبازی گم  میشوند، مدیریت ضعیف زمان را کمتر می توان مخفی کرد. مدیریت زمان موضوعی است که همه ما، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی  حرفهای نیاز داریم با آن روبرو شویم تا در زندگی موفق شویم.

محیط کسب وکار امروز را  میتوان با رقابت شدید و سخت آن توصیف کرد .در هر ثانیه از روز اختراعات جدیدی صورت  میپذیرد و  روشهای سنتی طول عمر  کوتاهتری پیدا  میکنند. خبر تازه امروز، یک خبر قدیمی در فردا محسوب میشود و کسانی که با تغییرات پیش نروند عقب خواهند ماند. شما باید از تماممنابع موجود خود استفاده کنید تا با زمان پیش بروید. متأسفانه زمان چیزی است که بشر  نمیتواند آن را کنترل کند. به خاطر این شرایط غیرقابل کنترل ،باید با زمان کار کنیم. درک  محدودیتهای حاصل از زمان و منافع مدیریت زمان کمک  میکند با زمان کار کنیم نه اینکه در مقابل آن قرار گیریم.

برای مشاهده و دانلود کتاب، اگر از قبل اشتراک دارید، در حساب کاربری خود کنید یا اشتراک تهیه کنید.

دانلود تمرینات علمی و کاربردی مدیریت زمان

حجم 0.90 مگابایت
فرمت pdf