حسابداری مالی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی جلسه اول بخش اول ویدئو در دسترس جلسه اول بخش دوم در دسترس جزوه…

18
1,500,000 تومان

قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتورها

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتورها قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتور رسمی در دسترس نمونه اشتباهات فاکتور های رسمی…

6
1,500,000 تومان