دوره غلبه بر اهمال کاری
100%
تخفیف

غلبه بر اهمالکاری تا رسیدن به موفقیت

بدون امتیاز 0 رای
250000 – رایگان!

شرح دوره هنگامی‌که در بازار کسب‌وکار و تجارت با انواعی از شرکت‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که عملکرد متفاوتی با یکدیگر…

8
250000 – رایگان!