دوره غلبه بر اهمال کاری
100%
تخفیف

غلبه بر اهمالکاری تا رسیدن به موفقیت

بدون امتیاز 0 رای
250000 – رایگان!

شرح دوره هنگامی‌که در بازار کسب‌وکار و تجارت با انواعی از شرکت‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که عملکرد متفاوتی با یکدیگر…

8
250000 – رایگان!

فرآیند تامین

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

آموزش فرآیند تامین در سیستم برهان ویدئو آموزش در دسترس شیوه نامه فرآیند تامین فایل های ضمیمه در دسترس چارت…

9
1,500,000 تومان

قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتورها

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتورها قوانین مالیاتی در رابطه با فاکتور رسمی در دسترس نمونه اشتباهات فاکتور های رسمی…

6
1,500,000 تومان

مدیریت پروژه

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

جلسه اول مقدمه و آشنایی با دوره جلسه اول بخش اول در دسترس جلسه اول بخش دوم در دسترس جلسه…

9
3,000,000 تومان

وبینار آموزش دوره ی برنامه ریزی و کنترل پروژه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

آموزش دوره ی برنامه ریزی و کنترل پروژه تک بخش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

1
1,500,000 تومان

وبینار آموزش قراردادهای پیمانکاران جزء

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

ویدیو وبینار تک بخش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

0
1,500,000 تومان

وبینار نکات اجرایی در سازه های بتن آرمه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

ویدیو و PDF آموزشی ویدیو در دسترس فایل PDF فایل های ضمیمه در دسترس

17
1,500,000 تومان